Mel de Silva


Un mel moi doce que a todos gusta

Composición: maioritariamente sotobosque mixtos de plantas rosáceas, entre as que sobresaen as silvas, acompañadas de castaño e plantas silvestres.
Aspecto visual: co ámbar claro.
Aroma: delicado e afroitado, notas ácidas.
Gusto: de sabor suave e moi doce con notas sutilmente ácidas.
Aplicacións terapéuticas: efectos contra as diarreas e disenterías. Moi bo para favorecer unha boa dixestión. Unha das mellores meles para tratar as afeccións respiratorias, con propiedades expectorantes.